Dialogmøde

Den 12. oktober 2017 havde Ballerup Kommune inviteret til Dialogmøde på Måløvhøj Skole på Kratvej. Formålet var at orientere og komme i dialog om kommunale og lokale projekter. Mødet var kommet i stand på baggrund i en lokal interesse i at fortsætte de dialogmøder, som blev startet i forbindelse med ”Udviklingsplan for Måløv Bymidte”.

Efter en velkomst v. borgmester Jesper Würtzen blev mødedeltagerne orienteret om fire lokale projekter og foreninger:

Herefter havde alle mulighed for at gå rundt mellem de til lejligheden opstillede borde og få en snak og yderligere oplysninger om de enkelte foreninger og disses aktiviteter.

Ankerperson i Ballerup Kommune var Anette Lindegaard Christensen.