2009

Båltale i Måløv Naturpark d. 23.6. 2009 

v/Hanne Andersen

I morgen er det Sct. Hans dag. Det fejrer vi med bål her i aften, en rigtig god og hyggelig skik.

Sådan en aften, når vi står ved bålet, kan det give stof til eftertanke om glæder, sorger og alvor.

I historien tales der både om Sct. Hans Bål og Midsommerilden, men også om ”henrettelsesbålet”, der blev anvendt, når dømte troldfolk skulle af med livet. I Danmark fandt den sidste heksebrænding sted 1683.

Midsommerilden har en lidt anden historie end henrettelsesbålet. Sankt Hans-bålet et blot en af flere blustraditioner i bondesamfundet.

Her taltes der om Vild ild! Hvor Bålet eller ilden opfattedes som ondtafværgende, og helst skulle tændes med “vild” ild eller “nødild”, dvs. ild, der var lavet helt fra grunden. I folketraditionen er der en generel opfattelse af, at hekse er særligt aktive på magiske helligaftener, fx ved at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter, eller ved at rejse til heksemøder, enten ved Troms Kirke, eller Bloksbjerg i Harzen. Ilden skal skræmme dem, og forhindre dem i at holde rast.

Desuden var der jo i bondesamfundet også tale om en social skik, hvor man kunne mødes og feste.

Ilden har også inspireret Kunstmalerne. Oluf Høst malede Sct. Hans Bålet. Vi har også haft skorstensbrænde, som endte med at familier blev hjemløse, ja somme tider gik det så galt at familiemedlemmer døde i flammerne.

Ilden skaber desværre også i dagens Danmark sådanne tragiske ulykker, hvor et familiemedlem brænder inde, efter at have reddet sin familie, man skulle lige nå, at hente de sidste meget vigtige ting, måske et minde fra det ”Gamle” land.

I dag kan ilden også samle til fest og hygge! Både til Sct. Hans og når vi laver mad på grillen, er der dømt hygge.

Men ordet ild bruges også mange andre sammenhænge.

Her tænker jeg på Ildsjæle der med ildhu, skaber resultater.

Vi var over 600 mennesker fra hele Ballerup kommune, der på, Store Cykeldag, var vidne til at gruppen SUND I MÅLØV, som bor på Biblioteket i Måløv, fik Ballerup Kommunes Sundhedspris. Rigtig mange af Måløvs borgere er aktører i SUND I MÅLØV!

Tillykke til SUND I MÅLØV, men også til alle os andre med dette!

Ildsjæle er også alle de mennesker, der i deres daglige arbejde, er med til at give mennesker med psykiske og fysiske handikap en ordentlig hverdag og alle der er ansat i Sundhedsvæsenet, der gør hvad de kan for patienterne. Ja! alle disse mennesker er Ildsjæle, ”men ildsjæle kan brænde ud”, hvis vi ikke passer på dem.

Disse mennesker arbejder med en ildhu, som vi alle skal huske og skønne på.

Den 17. november skal vi stemme til kommune- og Regionsrådsvalg. Her vil jeg opfordre til, at I alle stemmer på de politikere der er i kategorien Ildsjæle.

God St. Hans aften og god sommer.