2014

Båltale, Måløv Naturpark 2014

v/Bettina Steen Brix, Halloweenudvalget i Måløv

Jeg vil gerne starte med at sige tak til Måløv Bylaug for invitationen til at stå for årets båltale.

Mit navn er Bettina Brix. Jeg skal skynde mig at slå fast, at jeg ikke er her i dag som heks – selv om nogen af jer måske tidligere HAR mødt mig i naturparken i denne udgave. Nej – i dag er jeg her som en af de frivillige i byen – jeg er en af de heldige, da jeg én af Tordenskjolds soldater i halloweengruppen, der hvert år sørger for at en hyggelig uhygge breder sig i vores ellers så fredelige by.

Men i aften skal vi fejre Skt. Hans og jeg tror at mange, ligesom jeg, føler at Skt. Hans ikke bare er en hyggelig tradition men også er en fejring af den danske sommer, samvær og glæden ved de lange lyse aftener efter en lang mørk vinter.

I Halloween-gruppen bruger vi meget tid på at tænke og planlægge uhyggelige oplevelser og vi bruger mørket til at hjælpe os med at få den helt rigtige stemning, men når man står her ved midsommer så handler det om præcis det modsatte – nemlig det gode, det hyggelige og de lange, lyse nætter.

I aften skal vi sætte ild til bålet – og ifølge overtroen siges det, at bålet var tænkt som et middel til at afværge ondt så dét bål, vi brænder i aften og heksen vi sender afsted til Bloksbjerg er vores måde at holde det onde fra byen. I Måløv er vi så heldige, at vi faktisk har 2 gange om året hvor vi gør dette: til skt. Hans og igen på Halloween aften, hvor vi samler det onde ind, og brænder det på det store bål ved skolen.

Til Skt. Hans sætter vi symbolsk heksen på bålet for at få hende og hendes magi langt væk fra os. Hun må afsted til Bloksbjerg – men til Halloween dukker hun op igen – lyslevende – både i Naturparken og på skolen.

Når man siger hekse – så tænker de fleste af os på magi og magiske kræfter – og i min optik har vi alle magiske kræfter, hvis vi vil bruge dem. De magiske kræfter, som jeg her tænker på er de kræfter, som vi slipper løs ved frivilligt arbejde.

Når man hjælper til som frivillig – uanset i hvilken sammenhæng, så er man en del af et helt specielt korps – nemlig Tordenskjolds soldater – og jeg er sikker på, at mange her i dag ved præcis hvad jeg taler om.

Udtrykket ”Tordenskjolds soldater” stammer sjovt nok fra historien om Tordenskjold, der i forbindelse med et slag lod sine ganske få folk marchere rundt og rundt om bymuren, så det så ud som om, han havde flere, end der i virkeligheden var – dvs. det var de samme personer der gik igen.

Til Halloween har vi genfærd og spøgelser, der går igen, men det er en helt anden historie.

Nutidens Tordenskjolds soldater går også igen i mange forskellige sammenhænge: det er faren, der for 4. år er frivilligt medlem i bestyrelsen i fodboldklubben, det er moren, der hele sæsonen har kørt U14 håndbold pigerne til alle udenbys kampe, det er de frivillige FDF’er der stiller op for at sikre, at vi år efter år kan fejre Skt. Hans her i parken med bål, ansigtsmaling og en kold øl – de er alle en del af det helt særlige og unikke korps, der er Tordenskjolds soldater her i Måløv.

I Danmark ER der stor tradition for frivilligt arbejde, og ofte er det tæt forbundet til byernes sports og foreningsliv.

Her er vi meget privilegerede i Måløv – vi har et stærkt fællesskab i byen og jeg ved, at andre byer gerne ville gøre os kunsten efter bl.a. med vores Halloween arrangement – men det er ikke så nemt endda, for det kræver, at mange vil løfte i flok, og det vil vi tilsyneladende gerne i Måløv.

Så derfor kan det lykkes – og alle, der på den ene eller anden måde giver en hånd med er en vigtig del af dette fællesskab – uanset om man bager kager til kageboden i skolen, om man optræder på ruten eller hjælper med at sætte græskar op på ruten. Uden fællesskabet var det ikke muligt!

Sidste år var der mere end 4500 mennesker, der gik med i Halloween-optoget og mere end 100 frivillige hjalp til – uden dem var der ikke noget Halloween. Men det at være frivillig og give lidt af sig selv, giver også meget igen – gode oplevelser og man får mulighed for at opleve glæden og energien tæt på og være med helt fremme i første række.

Jeg er som sagt også selv en af Tordenskjolds soldater i Halloween udvalget her i Måløv. Det har givet – og giver mange gode oplevelser, en bred, lokal berøringsflade men mest af alt: en kæmpemæssig tilfredshed.

Når man står her i Naturparken i faklernes skær på Halloween aften og ser ens arbejde igennem året gå op i en højere enhed, når børnene ikke ved om de skal hvine af skræk eller af fryd, og når man ser alle de frivillige skuespillere og dansere give alt hvad de har i sig for at give byen en god oplevelse –så tro mig, det er lige der, man som frivillig høster sin belønning. Det kan ikke gøres op i kroner og øre – den personlige tilfredsstillelse er meget større.

At man så også får mulighed for at få udvidet sin horisont og sine bekendtskaber – er jo bare ekstra goder. Jeg har personligt knyttet bånd med alt fra Ballerup musikskole, til rollespillere, dansere og kontakt med Tivoli – så frivilligt arbejde kan føre mange steder hen.

Måløv er vokset meget gennem årene – senest med Søndergård og det er vigtigt, at vi føler os som EN by, som et fællesskab. For at understrege dette valgte vi i Halloween udvalget for et par år siden at flytte opstarten fra biblioteket til Søndergård Torv ved Bjørn Nørgaards skulptur ved stationen – netop som et symbol på, hvor vigtigt det er at rumme – også det nye – i et stort fællesskab. Jer – der kan identificere jer som en af Tordenskjolds Soldater – husk, at uden jeres indsats – om det er i sporten, i bestyrelsen ,i skolen eller hvor I måtte give en hånd med – så var der mange ting, der ikke kunne lykkes. Jeg vil opfordre alle til at være med til at styrke det gode fællesskab, vi har her i Måløv. Det er noget, vi skal passe på og værne om. Med de ord vil vi tænde bålet og sender vores heks afsted til Bloksbjerg – men jeg lover, der er et par hekse, der har gemt sig, som er klar til at forhekse byen igen til oktober, hvor byen igen forvandles for et par magiske timer. Kan I forsat have en god Skt. Hans aften og god sommer.