Årsmøde

Måløv Bylaug indkalder til Årsmøde

Mandag d. 31. maj 2021 kl. 19.30

i Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 referenter 

3. Valg af 2 stemmetællere 

4. Beretning for foreningens virksomhed 
4.1. Formandens beretning
4.2. beretning fra Bjørnebanden
4.3. beretning fra Sankthans
4.4. Beretning fra Måløv Mødes

5. Regnskab & kontingent 

6. Arbejdsplan for det kommende år
Se beretningen for det kommende år
6.1 Møder med kommunen
6.2 Det nye køkken
6.3 Måløv mødes

7. Valg til bestyrelsen
7.1. Bestyrelsesmedlem Preben Edske modtager ikke genvalg
7.2. Bestyrelsesmedlem Gustav Blomberg modtager ikke genvalg
7.3. Bestyrelsesmedlem Christina Brink modtager ikke genvalg 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
8.1. Else Jost modtager genvalg
8.2. Anne Willeberg modtager genvalg
8.3. Finn Erikson modtager genvalg 

9. Indkomne forslag:
Frede Kjær stiller op til bestyrelsen
Anne Willeberg stiller op til bestyrelsen 

10. Eventuelt