Årsmøde

Måløv Bylaug indkalder til Årsmøde

Årsmødet er UDSKUDT på ubestemt tid p.g.a. coronavirus!!!

Skulle være afholdt mandag d. 16. marts 2020

i Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv

Mødestart:
kl. 19.00 (enkeltmedlemmer)
kl. 19.30 (foreningsmedlemmer)
Mødet forventes at slutte ca. 21.30

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 referenter 

3. Valg af 2 stemmetællere 

4. Beretning for foreningens virksomhed 

5. Regnskab & kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Arbejdsplan for det kommende år 

8. Valg til bestyrelsen
8.1. Preben Edske er på valg – modtager genvalg
8.2. Martin Savery er på valg – modtager genvalg
8.3. Irene Dali er på valg – modtager genvalg
8.4. Tina Findshøj er på valg – modtager genvalg
8.5. Gustav Blomberg ønsker at fratræde 

9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant:
9.1. Anne Willberg – modtager genvalg som bilagskontrollant
9.2. Else Joost – modtager genvalg som bilagskontrollant
9.3. Finn Eriksson – modtager genvalg som suppleant 

10. Eventuelt