2011

Gustav Blomberg holdt båltalen.
Læs talen nederst på siden.

Båltalen i Måløv Naturpark, 2011

v. Gustav Blomberg

En aften som denne, og især når man står her på dette sted, kan godt blive lidt nostalgisk og lidt romantisk.

Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer, kornet stod gult og havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge. – Og dér gik storken på sine lange røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde den lært af sin mor.

– Ja sådan skrev H.C. Andersen i eventyret “Den grimme ælling” ned på herregården Gisselfeldt, og ikke her i Måløv på Gershøjgaard.

Med lidt god fantasi så kunne det godt have været sket her, fordi den stråtækte “Gershøjgaard” med storkerede på taget, lå lige der, hvor fritidsklubben ligger nu. Engen og markerne, hvor vi i dag har vores naturpark – her gik storken faktisk – og længere ude kunne vi se kornmarkerne. Der var dejligt ude på landet!

En dag som denne var der Sankthansbål rundt omkring. Der stod også et stort piletræ, som dog forsvandt sammen med gården i 1968. I træet og i dets forgængere har der efter sigende været hængt vasketøj op i, som efter gammel overtro betød frelse for diverse sygdomme. Det skete når man nu ved Sankthans-tid – og helst Sankt Hans aften – besøgte det såkaldte kildemarked, som vi gætter på har været hér. Det er set ud fra de fund, der er gjort i de nærliggende udgravninger.

Bålet, som tændes Sankthansaften er jo en gammel skik. Når bålet lyste spillede de lokale spillemænd og man sang og dansede, og børnene fik lov til at være længe oppe.

Glædeligt at Måløv Bylaug har formået at genskabe den tradition med Sankhansbål for alle – nu for 16’ende gang her i Måløv.

Bålet og ilden var førhen det bedste våben mod trolde og andet djævelskab, der lå på lur for at skade afgrøder, dyr og mennesker – troede man!

Holger Drachmann skrev i sin midsommervise fra 1885 bl.a.: “Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde – dem vil vi fra livet med glædesblus holde”. Jeg kan berolige alle med – selv om nogen kan finde på at påstå det modsatte – at ifølge folkeregisteret på rådhuset, så har vi hverken hekse eller trolde hér i Måløv.

Kære Måløvere og naboer – “Hvad har vi gjort, siden vi har det så godt?” Ja! – Dét er refrænet fra en vise sunget af Osvald Helmuth for flere år siden. Hvad er så meningen med det her i aften?
For det første mener jeg at: Når vi kan mødes sådan en aften som denne, uden problemer i forhold til mange andre – ja, så har vi det godt!…
For det andet: Når vi med det foreningsliv vi har her i Måløv, hvor der gives plads og mulighed for at ytre sig frit – ja! Så har vi det godt!…
For det tredje: Så mener jeg, at  de gode kræfter i Kommunen og i Måløv Bylaug gør, at vi kan frydes over og nyde de rekreative områder her i Måløv f.eks. i Måløv Naturpark, som vi i aften kan nyde bare en lille del af – ja! så har vi det godt i forhold til mange andre.

Da jeg af Måløv Bylaug blev bedt om, at holde tale her i aften, tænnkte jeg om jeg skulle foreslå, at der ikke skulle brændes en heks af, hvilket jeg nok skal begrunde – men da det er en gammel skik og en symbolsk handling, der sikkert ville skuffe mange hvis der ikke var en heks på bålet, frafaldt jeg tanken.

Når tanken om ikke at brænde en heks af på bålet kom – så er der flere grunde – som jeg sagde for lidt siden “hvad har vi gjort siden vi har det så godt?” Så er det jo sådan, at vi ude fra den store verden dagligt får rapporter om mennesker, der er udsat for vold, pinsler, mord og brand, og ikke har deres fulde frihed. Mange uskyldige bliver pint, mange bliver slået ihjel og nogen bliver brændt. Det var derfor tanken opstod, at der ikke skulle markeres en symbolsk menneske-afbrænding på denne dejlige aften, hvor vi glæder os over at være sammen i et frit land.

Lad nu denne heksebrænding  være symbol på, at det lyse må glæde os. Lad os glæde os over, at vi her i Måløv, her i Danmark, sammen med mange andre har vor frihed, og ønske for de mange, der er knuget af det mørke, det modbydelige, snart må kunne samles, ligesom os omkring et lysende, et varmt og et evigt fredsbål.

Fortsat god Sankthansaften. Og rigtig god sommer til alle!