Formål

Måløv Bylaug skal formidle samarbejdet mellem byens borgere og de besluttende myndigheder med det formål:

  • at styrke byens udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker
  • at samle byens borgere til i fællesskab at virke for et godt lokalmiljø
  • at medvirke til udarbejdelse af forslag til bevaring, forbedringer og fornyelser i Måløv
  • at medvirke til samarbejde mellem Måløvs foreninger, institutioner, interessegrupper og interesserede enkeltpersoner til gavn for byen
  • at medvirke til at koordinere kontakten mellem initiativtagere og offentlige myndigheder.