Årsmøde

Torsdag d. 23. marts 2023

på Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv

Mødetider:

kl. 19.15 (enkeltmedlemmer)
kl. 19.30 (foreningsmedlemmer)
Mødet forventes at slutte ca. 21.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
1.1. Er årsmødet lovligt indkaldt
1.2. Repræsentant for enkeltmedlemmer 

2. Valg af 2 referenter

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Fremlæggelse af godkendelse af formandens beretning.

5. Arbejdsplan for 2023.

6. Regnskab & kontingent
6.1. Medlemmer p.t.

7. Indkomne forslag
7.1. Rettelse af love. Bestyrelsen foreslår, at man – som konsekvens af at der et år under Corona-epidemien ikke blev afholdt årsmøde og vi derfor er kommet “ud af takt” med valget af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige – bytter om, således at vedtægternes §6 fremover foreskriver valg at 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 i de ulige. 

8. Valg til bestyrelsen
8.1. Bestyrelsesmedlem Erling Petterson modtager genvalg
8.2. Bestyrelsesmedlem Karsten Kriegel modtager genvalg
8.3. Bestyrelsesmedlem Anne Wilberg modtager genvalg
8.4. Bestyrelsesmedlem Frede Kjær modtager genvalg 

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
9.1. Else Jost modtager genvalg
9.2. Preben Edske modtager genvalg?
9.3. Anette Edske modtager genvalg som suppleant? 

10. Eventuelt