Historien bag

Måløv Naturpark er det synlige resultat af Måløv Bylaugs tidligste virke. Den 14. oktober 1989 indkaldte Ballerup Kommune til parkvandring, da man fra kommunens side ville ændre den naturpark vi har i byen.

Hele vinteren diskuterede en gruppe fra Måløv kommunens forslag. I 1991 fremlagde kommunen sit forslag for Naturparken. Gruppen indsendte derpå 24 indsigelser, og vi fik medhold i de 23. Det var et ret flot resultat, og også et tegn på, at kommunen respekterede os. Da dét arbejde var slut, tænkte mange af deltagerne i gruppen, at samarbejdet burde fortsætte og at der var skabt basis for en forening, der samlede byen.

I  januar 1992 blev der i Loen holdt stiftende generalforsamling til Måløv Bylaug. Bylauget fungerer som en paraply-organisation for en række foreninger, institutioner og interesseorganisationer, der er hjemmehørende i Måløv Sogn.

Også enkeltpersoner kan blive medlem, således deltog 27 organisationer og 11 enkeltmedlemmer ved den stiftende generalforsamling. Nu er der ca. 50 organisationer og 50 enkeltmedlemmer. Og kommunen er lydhør, fordi så mange borgere er repræsenteret gennem bylauget.