Årsmøde

Måløv Bylaug indkalder til Årsmøde

Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19.30

i Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af 2 referenter

 
 1. Valg af 2 stemmetællere

 2. Valg af repræsentant for enkeltmedlemmer

 3. Formandens beretning

 4. Regnskab & kontingent

  6.1. medlemmer
  6.2. regnskab
  6.3. kontingent, skal det stadig være uændret
  6.3.1.foreninger 150 kr.-
  6.3.2.enkeltmedlemmer 50 kr.-

 5. Arbejdsplan for det kommende år:

 6. Indkomne forslag:

 7. Valg til bestyrelsen

  9.1. Tina Findshøj på valg, og modtager genvalg
  9.2. Irene Dali på valg, og modtager genvalg
  9.3. Martin Savery på valg, og modtager genvalg

10. Valg af 2 Bilagskontrollanter og 1 suppleant:

10.1.  Else Slott Joost på valg, og modtager genvalg som billagskontrollant

10.2.  Preben Edske på valg, modtager genvalg som billagskontrollant?

10.3.  Anette Edske er på valg, modtager genvalg som suppleant?

11. Eventuelt: