Årsmøde

Måløv Bylaug indkalder til Årsmøde

Mandag d. 27. marts 2017

kl. 19.00 (enkeltmedlemmer)
kl. 19.30 (foreningsmedlemmer)

i Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 referenter
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Beretning for foreningens virksomhed
  4.1. Formandens beretning
  4.2. Beretning fra Bjørnebanden
 5. Regnskab og fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Arbejdsplan for det kommende år
 8. Valg til bestyrelsen
  8.1. Kasserer Else Slott Joost modtager ikke genvalg
  8.2. Birte Waser på valg, modtager ikke genvalg
  8.3. Gustav Blomberg på valg, modtager genvalg
  8.4. Jens Kirkebye stiller op til valg
 9. Valg af 2 billagskontrollanter og 1 suppleant
  9.1. Gerda Ankjær på valg
  9.2. Hanne Andersen på valg
  9.3. Jens Kirkebye på valg
 10. Eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være formanden i hænde senest 14 dag før enten på mail eller pr. post til adressen Hellevangen 9, 2760 Måløv.