Årsmøde

Måløv Bylaug indkalder til Årsmøde

Mandag d. 26. marts 2018

kl. 19.00 (enkeltmedlemmer)
kl. 19.30 (foreningsmedlemmer)

i Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 referenter.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskab og kontingent.
 6. Indkomne forslag. (Forslag indsendes senest den 19. marts 2018)
 7. Arbejdsplan for det kommende år:
  7.1. Møder med kommunen
  7.2. Der arbejdes på at forskønne Måløvs bymiljø, sammen med Ballerup Kommune og de midler kommunen har til rådighed
  7.3. Der arbejdes på at flere foreninger og grundejerforeninger bliver medlem af Måløv Bylaug
  7.4. Bylauget arbejder på at hjælpe med at få Handelstandsforeningen op at køre igen
  7.5. Bylauget samarbejder med Karen Sverrild omkring Junglestien.
 8. Valg til bestyrelsen
  8.1. Bestyrelsesmedlem. Tina Findshøj modtager genvalg
  8.2. Bestyrelsesmedlem. Irene Dali modtager genvalg
  8.3. Bestyrelsesmedlem. Preben Edske modtager genvalg
  8.4. Bestyrelsesmedlem. Martin Savery modtager genvalg
  8.5. Bestyrelsesmedlem. Ledigt.
  8.6. Valg af 2 billagskontrollanter, Hanne Andersen og Else Joost
  8.7. Valg af 1 suppleant, Fin Erikson
 9. Eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være formanden i hænde senest d. 19. marts enten på mail eller pr. post til:
  Måløv Bylaug v. formand Tina Findshøj, Hellevangen 9, 2760 Måløv.